For deg som har det travelt


Hvordan legge ferdigplen

Forbered jorden slik at det er minimalt med ugress og stener
Legg ferdigplen en rad av gangen i et murstein mønster. Sørg for at skjøtene er tett på hverandre. Gjødsle og vanne godt i etterkant. Hold fuktig i 2 uker

Hvordan vedlikeholde ferdigplen

Gjødsle 2 ganger i året. En gang på våren, og en gang om høsten. Bruk en langtidsvirkende gjødsel med ca 2-4 KG pr 100m² gress.
Vann ved behov i varme perioder, luk ugress fortløpende og klipp en gang i uken mellom april og september. Klipp til ca 4-6 cm høyde.

Hvordan legge sedummatte

Til tak og skråning: Legg en beskyttelsesmatte, så ønsket drenering toppet med et systemfilter. Bruk 5-6 cm sedumjord før du legger mattene.
Drenering kan være drensplater, knust teglstein, ekspandert leire eller singel. Unngå å bruke pukk eller vekstjord da dette ikke drenerer godt nok.

Hvordan legge sedum i kassett

Legg kassettene på taket.
Om du skal legge kassettene på bakken eller på et skrått tak, klikk deg inn på artikellen

Kontakt oss

Velg avdeling for å se kontaktinformasjon