Sist oppdatert 2. april 2024

Miljø og bærekraft

Bransjen vår står overfor et paradigmeskifte. Klimaendringer, ressursutarming og avfallsproblematikk tvinger frem en nødvendig omstilling. Vi i Utomhus.no ser problemene og fokuserer helhjertet på å finne løsninger. Gjennom innovative løsninger, ambisiøse mål og et genuint engasjement for miljøet, bidrar vi til en grønnere fremtid.

barekraft-og-miljo
Bilder: Utomhus Østfold Gress | skrevet av: Håkon Leth-Olsen

Innholdsfortegnelse

  • 1. Resirkulering og ombruk: Sirkulærøkonomisk tilnærming
  • 2. Fra vugge til vugge: Teglsteinens reise
  • 3. Elektrifisering og fornybar energi: En grønnere maskinpark
  • 4. Miljøsertifisering: Mål for 2024
  • 5. Bærekraftige løsninger for uteanlegget

1. Resirkulering og ombruk: Sirkulærøkonomisk tilnærming

Utomhus.no har tatt et solid grep om problemet med avfall og ressursbruk. Vi tar imot teglstein fra rivingsprosjekter over hele landet, sorterer dem og selger brukbare murstein videre. Stein som ikke kan ombrukes, knuses og brukes i egen produksjon av takhagejord og sedumjord. Dette banebrytende prosjektet, som er satt i gang i samarbeid med Høine AS, viser en sirkulærøkonomisk tankegang i praksis.


2. Fra vugge til vugge: Teglsteinens reise

barekraft-og-miljo
Paller med sortert teglstein blir lagret på Huggenes, Rygge

Gjenoppdagelsen av teglstein Når et bygg skal rives, tar Utomhus.no hånd om teglsteinene på en nøye og profesjonell måte. Vi sørger for at all stein sorteres og håndteres separat, slik at vi kan garantere opprinnelsen og kvaliteten til den steinen vi tilbyr.

Strenge kvalitetskontroller

Våre partnere i Høine AS utfører grundige tester for å kategorisere hver enkelt teglsteintype som blir levert til oss. Dette omfattende arbeidet sikrer at vi kan tilby stein som passer perfekt til forskjellige bruksområder i landskapsprosjekter.

Effektiv sortering

Når vi mottar steinen, går den gjennom et moderne sorteringsverk. Først fjerner vi nullstoffer, mørtel og søppel. Deretter sorterer vi steinen nøye, og legger til side all hel stein som kan gjenbrukes. Resterende stein knuses og brukes i vår egen produksjon av takhagejord og sedumjord.

Praktisk håndtering

For å sikre enkel håndtering og transport, pakker vi den hele steinen på små paller. Disse blir deretter nettet og stroppet for sikkerhet, før de plasseres på en større pall og stroppes igjen. Dette systemet gir gunstig stabilitet og beskyttelse under lagring, transport og håndtering.

barekraft-og-miljo
Palletering av teglstein på småpaller

Gjenbruk eller videresalg

Kunden har full valgfrihet. Steinen kan lagres for senere gjenbruk i det samme prosjektet, eller den kan selges videre til bruk i nye prosjekter.


3. Elektrifisering og fornybar energi: En grønnere maskinpark

Vi har tatt et kraftfullt steg mot en grønnere maskinpark ved å satse på elektrisitet. Vi har over 100m² solceller på et av våre låvetak, som bidrar til å dekke energibehovet på gården og reduserer CO2-utslipp. Dette demonstrerer en bevissthet om både miljøpåvirkning og kostnadseffektivitet. Vi har tilrettelagt for el-bil lading for både våre egne elbiler, men også for ansatte. I 2022 kjøpte vi inn en elektrisk hjullaster, og nå som både hjullastere og traktorer begynner å få en kapasitet som nærmer seg vårt behov, gleder vi oss til å utvide maskinparken med nye elektriske maskiner de kommende årene.


4. Miljøsertifisering: Mål for 2024

For å ytterligere forsterke vårt engasjement for bærekraft har Utomhus.no satt et ambisiøst mål om å bli miljøsertifisert i 2024. Dette innebærer en grundig gjennomgang av alle ledd i virksomheten, fra materialvalg til avfallshåndtering. Sertifiseringen vil ikke bare være et bevis på Utomhus.no sin dedikasjon til bærekraft, men også sende et sterkt signal til bransjen om viktigheten av å ta ansvar for miljøet.


5. Bærekraftige løsninger for uteanlegget

Resirkulerte materialer: Vi tilbyr resirkulert teglstein, enten palletert eller knust i ønsket fraksjon. Dette er det samme materialet vi bruker i egen produksjon av sedum i kassett og takhagejord.

barekraft-og-miljo
Sedum i kassett med vekstmedium basert på resirkulert teglstein og ekspandert leire


Miljø og bærekraft

Skrevet av Håkon Leth-Olsen
Publisert 19. mars 2024
Sist oppdatert 2. april 2024