Sist oppdatert 16. oktober 2023

Hvordan legge sedum på bakken og i skråninger

Lurer du på hvordan du kan legge sedummatter i hagen eller i skråningen din? Les vår detaljerte guide som tar deg gjennom hele prosessen, fra valg av jordblanding til vedlikeholdstips. Enten du er nybegynner eller en erfaren gartner, vil denne guiden gi deg de beste rådene for et vakkert og blomstrende sedumfelt.

sedumguidediyhvordan legge

hvordan-legge-sedum-i-skraning
Bilder: Utomhus Østfold Gress | skrevet av: Håkon Leth-Olsen

Innholdsfortegnelse

 • 1. Introduksjon
 • 2. Forberedelser
 • 3. Legge sedummatter
 • 4. Etterarbeid
 • 5. Vedlikehold av sedum
 • 6. Oppsummering

1. Introduksjon

Hva er sedum?

Sedum (bergknapp på norsk) er en sukkulent staude som krever lite vedlikehold. Plantene tåler tørke, og skal ikke klippes. Sedum er et ekstensivt areal. Vi tilbyr sedum i matter og kassetter. 

Sedum-kassetter er et alt-i-ett system, godt egnet for grønne tak og skråninger. Sedummatter kan brukes i hagen, skråninger og på tak. Sedummatter legges ut på sedumjord. 

hvordan-legge-sedum-i-skraning
1: Sedummatte | 2: Sedumjord | 3: Rotsikker duk

Når kan jeg legge sedum?

Sedum kan legges i månedene april til september, så lenge det ikke er frost i bakken. På fjellet eller steder med tøffere klima, gjøres en skjønnsmessig vurdering etter forholdene siden lokalklimaet kan variere. 

Fordeler med sedummatter

Sedum har mange positive egenskaper. Ved bruk på taket er plantene en viktig bidragsyter for håndtering av overvann i tettbebygde strøk. Å legge sedum på bakken er en populær metode måte å vegetere større eller mindre områder. Sedum bidrar til økt biologisk mangfold, da mange pollinerende insekter elsker blomstene. I tillegg gir sedum et unikt uttrykk i en hver hage eller hvert et tak. Sedum har en vakker blomstring fra mai til juli. 

hvordan-legge-sedum-i-skraning
Sedummattene våre består av ca. 20 arter sedum
Tips: Er det behov for at sedum skal brukes i en gangsone, bør man bruke tråkkheller i dette området. Evt. legge ferdigplen.

Hva er sedum?

Sedum (bergknapp på norsk) er en sukkulent staude som krever lite vedlikehold. Plantene tåler tørke, og skal ikke klippes. Sedum er et ekstensivt areal. Vi tilbyr sedum i matter og kassetter. 

Sedum-kassetter er et alt-i-ett system, godt egnet for grønne tak og skråninger. Sedummatter kan brukes i hagen, skråninger og på tak. Sedummatter legges ut på sedumjord. 

hvordan-legge-sedum-i-skraning
1: Sedummatte | 2: Sedumjord | 3: Rotsikker duk

2. Forberedelser

Legge sedum på bakken

For at Sedum skal trives er det viktig at plantene har tilgang til sollys deler av dagen. Vi anbefaler ikke å legge sedum i skyggefulle områder. Sedummatter bør legges med riktig oppbygning for å sikre lang levetid og mindre vedlikehold. Oppbygningen består av en permeabel duk, egnet jord og sedummatter.

Underlaget bør være godt drenerende, med utløp for vann. Det er viktig å avgrense sedum mot annen vegetasjon som f.eks plen, blomster eller staude-beplantning med god plantejord.

Om du ønsker å legge sedummattene på et tak er det en annen oppbygning og fremgangsmetode.

Vekstmedium

Vi anbefaler vår sedumjord som er utviklet til sedum. Massen er basert på resirkulert teglstein, ekspandert leire, og kompost. Dette gir alt sedum trenger for å slå røtter. Massen sørger for å gi gode vekstvilkår til plantene, da massen suger opp vann i fuktige perioder, og frigir vann, under tørre perioder. 

Selv om det er mulig å bruke andre vekstmedier, fraråder vi sterkt mot å anlegge Sedum direkte på matjord. I næringsrik jord kan man oppleve at ugress etablerer seg, og byr på store problemer. Noen velger å legge sedum direkte på grus og pukk, men for å sikre best mulig resultat og levetid for planten, anbefaler vi vår egenproduserte sedumjord. Denne kan kjøpes i bulk eller storsekk.


3. Legge sedummatter

Jevne ut underlaget

Før du legger ut duken kan du gå over underlaget å utforme det slik du ønsker. Mattene er ikke avhengig av at underlaget er flatt, men det er nå du har muligheten til å terrengformere. Om bakken er hard, kan det være gunstig å bruke en jordfreser for å løse opp underlaget.

Start oppbygningen

Legg permeabel duk og fyll på med minimum 5 cm sedumjord. Spre jordblandingen jevnt utover.

hvordan-legge-sedum-i-skraning
Du kan bruke veiduk, rotsikker duk, barkduk eller systemfilter for å hindre ugress å spre seg fra bakken
hvordan-legge-sedum-i-skraning
Sedumjord er lett av vekt og veldig enkel å jobbe med

Hvordan legge sedum

Når du legger de første rullene, starter du med den lengste siden du skal legge. Mattene skal legges tett inntil hverandre. Når du starter på neste rad er det lurt å starte et såkalt "murstein mønster" ved å plassere den første rullen halvveis forbi den første. 

Det er lurt å legge mattene med noen cm overlapp utenfor feltet du ønsker å ha sedum i. Slik kan du gå over etter leggingen og skjære en rett og fin kant rundt hele bedet. 

hvordan-legge-sedum-i-skraning
Sedumattene kommer i ruller for enkel installasjon

Etter hvert som du legger mattene vil du se at mattene ikke alltid beholder formen sin. Dette er helt normalt, og ingenting å bekymre seg for. Du kan ta sedum-stiklinger og flak som eventuelt faller av, og plassere disse på jorden igjen med røttene ned. Dette rotfester seg og gror fort igjen. 

TIPS: Ved anleggelse i bratte skråninger (> 10°), anbefaler vi forankring. En slik forankring kan være tre-lister, blomsterpinner eller spiker, avhengig av hvor bratt skråningen er. Ta kontakt for hjelp til ditt prosjekt.

4. Etterarbeid

Den første uken

Spre på et jevnt lag av Gro Power 5-1-1 rett etter legging, og vann godt. Den første uken kan du observere sedumen for å sikre at det ikke dukker opp noen utfordringer som mangelfull drenering eller ujevnheter grunnet legging i bratte skråninger.Anbefalt dose til etablering er 30g / m² (3 kg / 100m²)

Ved legging i sommermåneden

Om du legger sedum i juni til august så kan det være behov for ekstra vanning, spesielt i etableringsperioden. Kjenn på plantene daglig. Om de virker litt tørre, vann godt. 


5. Vedlikehold av sedum

Gjødsling

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
= Generell vedlikehold
= Periode for gjødsling
= Obs på tørke

Vi anbefaler å gjødsle to ganger i året. En gang på våren og en gang på høsten. Bruk en langsomt virkende gjødsel som Gro Power 5-1-1 eller Andersons 14-6-12 (60% PCSCU). Om du gjødsler i april og ikke ser noe særlig blomstring i juni, kan du overgjødsle en ekstra gang i denne perioden. Bruk ca. 20-30g / m², gjerne spredd med en gjødselspreder. 

Vanning

Sedum fordrøyer og filtrerer overvann. Spesielt om du bruker vår sedumjord. Allikevel kan man ha en lengre periode hvor plantene har godt av å bli vannet på sommeren. Etter lengre perioder uten vann eller nedbør vil vekst og utvikling stagnere, hvis ikke fuktighet blir tilført. Vann er vesentlig for at plantene kan ta opp næring gjennom jordvæska.

Luking

Sedum gror tett og fint, men når den blir lagt på bakken er det alltid en risiko for at man får ugress. Luking av ugress er derfor fornuftig.

hvordan-legge-sedum-i-skraning
Få alltid med røtter til ugresset

6. Oppsummering

Å legge sedummatter på bakken og i skråninger er en enkel og effektiv måte å vegetere ekstensive områder på eiendommen. 

For å legge sedum må du:

 • Jevne ut underlaget
  • Legge rotsikker duk
   • Fylle duken med 5 cm sedumjord
    • Legge sedummatter, helst i mursteinsmønster
     • Kappe rundt kanter til slutt
      • Gjødsle og vanne
       • Nyte det ferdige prosjektet

        Nå er du klar for å ta på deg et sedumprosjekt. Start planlegging i dag. Ta kontakt med oss om du vil ha yttligere råd og tips.

        Å legge sedummatter på bakken og i skråninger er en enkel og effektiv måte å vegetere ekstensive områder på eiendommen.         Hvordan legge sedum på bakken og i skråninger

        Skrevet av Håkon Leth-Olsen
        Publisert 16. august 2023
        Sist oppdatert 16. oktober 2023