Sist oppdatert 23. oktober 2023

Hvordan måle opp hagen

Er du i ferd med å starte et nytt hageprosjekt eller bare lurer på hvor stor hagen din egentlig er? Da er det viktig å vite hvordan du måler opp hagen korrekt. I denne guiden vil vi gå gjennom alt du trenger å vite, fra valg av riktig måleutstyr til hvordan du kalkulerer arealet.

ferdigplensedumguidediylyngmatte

hvordan-male-opp-hagen
Bilder: Utomhus Østfold Gress | skrevet av: Håkon Leth-Olsen

Innholdsfortegnelse

 • 1. Forberedelse
 • 2. Hvordan måle opp arealet
 • 3. Hvordan regne seg frem til arealet
 • 4. Tips og triks
 • 5. Områder å være oppmerksom på når du planlegger hagen

1. Forberedelse

Verktøy og utstyr du trenger

 • Målebånd
  • Plugger eller markører
   • Papir og blyant
    • Kalkulator
     • Kaffe / te (Valgfritt)
      hvordan-male-opp-hagen
      Ved bruk av plugger og tråd sikrer du at du ikke overlapper målinger

      Planlegging
      Gjør deg kjent med området og identifiser evt. hindringer som vil påvirke målingen som ujevne former, området rundt trær osv. 


      2. Hvordan måle opp arealet

      Grovskisse
      Tegn opp en grov skisse av hagen og ca. hvordan det ser ut. Så lager du et rutenett over plenen hvor du får delt inn hagen i så store rettvinklede firkanter som mulig. Så fyller du mindre og mindre områder med mindre og mindre firkanter etter hvor nøyaktig du ønsker å være.

      hvordan-male-opp-hagen
      Legg til hus, bed og trær på skissen så husker å fjerne disse områdene fra totalen

      Merking i hagen
      Når skissen er klar går du ut i hagen med f.eks treplugger eller markører og legger alle punktene til firkantene du har skisset.

      hvordan-male-opp-hagen
      Til måling i hager med ujevne former er det en <b>stor</b> fordel og benytte plugger og tråd

      Mål opp arealet
      Til slutt er det bare å gå over alle kanter med et målebånd og måle avstander, skrive det opp på arket. Legg sammen sidene underveis i målingen og skriv opp m² i hver firkant.

      Avslutningsvis legger du til sammen alle kvadratmeterne og får en total. Legg til minimum 5% til avkapp og tilpasning.
      (x m² * 1.05 = y m²).

      Visste du hva som skiller et mål fra en hektar i kvadratmeter?
      Et mål tilsvarer 1 000 m², mens en hektar er 10 000 m².      3. Hvordan regne seg frem til arealet


      For å finne m² av en firkant:
      Lengde × Bredde.
      For eksempel, hvis lengden er 4m og bredden er 3m, vil arealet være 4m × 3m = 12m².


      For å finne m² av en trekant:
      (Grunnlinje × Høyde) / 2.
      For eksempel, hvis grunnlinjen er 4m og høyden er 3m, vil arealet være (4m × 3m) / 2 = 6m².


      For å finne m² av en sirkel:
      π × Radius².
      For eksempel, hvis radiusen er 3m, vil arealet være π × 3m² = 28.27m² (avrundet).


      4. Tips og triks

      Nøyaktighet: Sørg for at verktøyene er nøyaktige. Det er veldig uheldig å gjøre alt arbeidet for å gjøre klart et område til anleggelse for så å finne ut på slutten at du mangler et par matter for å fullføre området. 

      Estimering: Om et område i arealet du skal måle er vanskelig og måle er det fristende å gjøre et estimat. Dette er selvfølgelig helt greit, men vi anbefaler da å velge det øvre del av estimatet for området. Det er lett å undervurdere størrelsen av arealer, da dette er noe fåtallet av oss arbeider med til daglig.

      Tidsbruk: Dette er en del av prosjektet hvor tiltaket ikke er synlig, men den er fortsatt veldig viktig. Så sett av nok tid til å gjennomføre målingen nøyaktig. Gjør det gjerne sammen med noen andre, så vil det lette på stemningen og minske sjansen for at du tar snarveier for å bli fortere ferdig.


      5. Områder å være oppmerksom på når du planlegger hagen

      Når du forbereder deg på å måle opp hagen og legge til nye elementer, er det viktig å være oppmerksom på noen potensielle problemområder. Dette sikrer at hagen din trives og ser best mulig ut.

      Ferdigplen nær trær
      Å legge ferdigplen tett inntil trær kan være en utfordring. Trær og plen konkurrerer om de samme ressursene, spesielt vann og næringsstoffer i jorden. I tillegg kan trærnes skygge hindre sollys i å nå plenen, noe som kan føre til dårlig vekst og en ujevn gressmatte.

      Anbefalt avstand: Hold en avstand på minst 2-3 meter fra trær når du legger ferdigplen. Dette gir plenen tilstrekkelig rom til å vokse og reduserer konkurransen om ressurser.

      Busker og andre planter
      Akseptert avstand fra busker og andre større planter varierer, men generelt bør du unngå å legge plen for nærme. Dette skyldes at busker, som trær, kan skygge for sollys og konkurrere om vann og næring.

      Anbefalt avstand: Hold en avstand på minst 1-2 meter fra busker og andre større planter.

      Dreneringsutfordringer
      Sørg for at området der du planlegger å legge ferdigplen eller sedum har god drenering. Stående vann kan forårsake rotrot og andre problemer for gresset.      Hvordan måle opp hagen

      Skrevet av Håkon Leth-Olsen
      Publisert 15. august 2023
      Sist oppdatert 23. oktober 2023