Sist oppdatert 4. juli 2024

Sedum og sedummatte - Hva er det?

Utomhus tar deg med inn i verdenen av sedum, også kjent som steinurt eller bergknapp. Disse sukkulente staudene, som naturlig vokser vilt i norsk natur, har blitt stadig mer populære i hagebruk, på skråninger og på tak. Med minimale krav til vedlikehold og evnen til å lagre vann over tid, er sedum et attraktivt valg for både hageentusiaster og pollinatorer

sedumguideproduktinformasjon

sedum-og-sedummatte-hva-er-det
Bilder: Utomhus Østfold Gress | skrevet av: Håkon Leth-Olsen

Innholdsfortegnelse

  • 1. Hva er sedum?
  • 2. Fordeler med sedum
  • 3. Norsk sedum
  • 4. Sedum bruksområder
  • 5. Hvordan legge sedum?
  • 6. Hvordan vedlikeholde sedum

1. Hva er sedum?

Sedum, også kjent som steinurt eller bergknapp, er en sukkulent staude som vokser vilt i norsk natur. Den har en rekke gode egenskaper som gjør at den har blitt veldig populær å bruke i hager, skråninger og på tak. Med lite krav til vedlikehold og en evne til å lagre vann over tid er det et trygt valg til både. Det er en flerårig plante som er elsket av både mennesker og pollinatorer.

Vi kan kategorisere de norske artene inn i to typer sedum: 

Matteformet sedum - Danner tette og spredte hauger eller matter av løvverk. Eksempler på dette er Hvitbergnapp

Opprettstående sedum - Utmerker seg med høy, oppreist vekst. Dette er ofte de som syntes best, får mest sol og også har de kraftigste fargene

.

sedum-og-sedummatte-hva-er-det
Ulike arter blomstrer til ulike tider og med ulike farger

 

Hvor trives sedum?

Sedum trives i full sol, men vil tåle noe skygge. Hvis du dyrker sedum i et område som opplever lange, kalde vintre, er det anbefalt at de eller har tilgang til masse for å forbedre overvintringsevnen.

Sedum trives i dårlig eller sandholdig jord, men det er viktig å ha godt drenert jord for å unngå soppinfeksjoner. Den er veldig utsatt for råte hvis den dyrkes i jord som holder på for mye fuktighet. Altfor næringsrik jord kan også oppmuntre til langbeint vekst, noe som kan føre til at oppreiste sedum-varianter blir topptunge når de blomstrer. Derfor produserer vi vår egen sedumjord som er skreddersydd for at sedumen skal vokse og trives i et miljø som passer for den. 

Når er det best å legge sedum?

Vi anbefaler å legge sedum mellom vår og høst. Helst før oktober, slik at den får etablert seg godt før temperaturen faller. I motsetning til ferdigplen, trives sedum utmerket godt i sola, så det er ingen grunn til å unngå sommeren dersom det skulle passe godt. 

Når blomstrer sedum?

I våre sedumprodukter finnes det alt fra 8 til 18 arter sedum. De blomstrer til forskjellige tider fra juni til august. Hvilke farger du får i bedet vil variere etter det første etableringsåret. Sedum er en tilpasningsdyktig plante, så i det første etableringsåret vil artene som trives best i ditt klima, bli mer fremtreden og dermed vil fargene kunne variere fra hvordan det ser ut når det sedumen blir lagt. 


2. Fordeler med sedum

Robuste planter

Sedumen vokser naturlig på de undeligste plassene i landet vårt, hvor det er kraftig vind, tøffe vintre og i alle høyder. Dette gjør planten meget På generelt grunnlag så vokser sedum på tørre, godt drenerende plasser

Biologisk mangfold

Både pollinerende innsekter og annet mikroliv trives veldig godt med sedum. Dette er både et fantastisk hjem, og en bra næringsskilde for det økologiske livet.

Håndterer overvann

Sedum- og grønne tak kan brukes som et bidrag i en overvannsstrategi i byer og tetbebygde strøk. Kan lagre vesentlige mengder overvann

Bedrer luftkvalitet

Byene våre er avhengig av å bli grønnere, slik at planter som sedum kan absorbere forurensende stoffer og filtrere mikropartikler.

Redusert vedlikehold

Med sin naturlige robusthet og evne til å lagre vann i bladene, krever sedumen lite gjødsling


3. Norsk sedum

Vi har 10 arter sedum (av 400 på verdensbasis) som vokser vilt i naturen. Disse finner man gjerne i nærheten av vann og berg, mens noen trives bedre på våte marker. Sedum sprer seg naturlig vegetativt eller med frø.

Plantene tåler ikke å bli stående i vann, og krever sollys, spesielt i blomstringsperioden. De trives helt opp til 1200 meter over havet. Dette er noen sedumarter man lett kan finne i Norge.

sedum-og-sedummatte-hva-er-det
Sedum Acre

Bitterbergknapp

Bitterbergknapp er kjent for sin intense bitterhet som gjenspeiles i navnet dens, både i norge og flere europeiske språk. Denne arten trives i varierte landskap. Den foretrekker tørre og solrike skråninger, stabile sanddyner, torvtak, murstein, steingjerder og er spesielt vanlig på svaberg. Med en voksehøyde på 5–10 cm, har Bitterbergknapp gjort seg hjemme i lavlandet over det meste av Norge. Imidlertid er tilstedeværelsen kun sporadisk langs kysten av Finnmark og i fjellområdene.

sedum-og-sedummatte-hva-er-det
Sedum Album

Hvitbergknapp

Hvitbergknapp trives i en rekke naturlige habitater rundt om i Norge. Den finner seg til rette i kystområder, fjellskråninger, og steinete terreng. Med sin karakteristiske hvite blomsterprakt legger Hvitbergknapp et preg på landskapet. Med en voksehøyde som vanligvis varierer fra 5 til 15 cm, tilpasser Hvitbergknapp seg ulike vekstforhold. Den foretrekker godt drenert jord og solrike steder, og er derfor ofte å finne på eksponerte steder. Denne tilpasningsdyktige planten er kjent for sin robusthet og evne til å trives i varierte klimatiske forhold.

sedum-og-sedummatte-hva-er-det
Sedum Sexangulare

Broddbergknapp

Broddbergknapp, en hardfør sedumplante, trives i ulike naturlige habitater over hele Norge. lanten har en tendens til å trives i bergsprekker, der den enkelt tilpasser seg de utfordrende vekstforholdene. Dette gjør Broddbergknapp til et vanlig syn i fjellområder, der den klorer seg fast i steinete terreng. Med en voksehøyde som varierer, men vanligvis ligger mellom 5 og 15 cm, gir denne planten et fargerikt innslag i det robuste terrenget.


4. Sedum bruksområder

Sedum på bakken – Tradisjonelt har sedum blitt brukt på tak, som alternativ til gress- og torvtak. Men i nyere tider har produsenter kommet frem til gode løsninger som gjør at sedumen enkelt kan brukes på bakken og i skråninger. Med både sedummatter og kassetter er det nå like enkelt å etablere sedumområder som å legge ferdigplen.

Sedum på taket – Å legge sedumtak har aldri vært bedre eller finere enn det er i dag. Sedum i kassett revolusjonerte måten man kan få et flott sedumtak. Vi tilbyr sedum i kassetter som blir levert med tett og ferdigutviklet sedum, fyllt med høy kvalitets sedumjord og som i tillegg fungerer som et drenselement. Løsningen bidrar til at nesten hvem som helst skal klare å legge sedumtaket, helt selv.

Sedumbed – Dersom sedum virker attraktivt, men man ikke har områder som egner seg, kan man jo bygge et. Om man lager et bed med sedum, får du en flekk på tomten som virkelig vil trekke til seg øyne fra forbigående og pollinerende insekter. 

Tips: En ting det er greit å være klar over er at til tross for at sedumen er hardfør, tåler den ikke å bli tråkket på for mye. Så om man legger sedum i hagen på en plass hvor man skal ferdes, kan det være en fordel og legge tråkkheller i dette området.

5. Hvordan legge sedum?

Hvordan legge sedum i kassett på bakken For å legge sedum på bakken trenger du kun en rotsikker duk og litt sedumjord. Først legger du en veiduk eller annen rotsikker materiale som kan fordrøye vann inntill bakken. Dette er for å sikre at ugress ikke trenger igjennom.

Hvordan legge sedummatter på bakken Legg en veiduk eller annen rotsikker duk, så et lag med 5 cm sedumjord, og så legg sedummattene på toppen. Dersom sedum legges i nærheten av gress eller annen beplantning er det viktig og avgrense sedumen fra dette med en fysisk sperre. Dette kan gjøres med en stålplate som plantes ned i bakken, eller ved overlapp av duk som så kan skjules med f.eks elvestein.

Hvordan legge sedum på taket – På flate tak anbefaler vi alltid å bruke sedum i kassett. Disse kan legges rett på taket. Vi anbefaler å benytte en beskyttelsesmatte for å både lagre mer vann, men også for å beskytte taket fra langtidsvirkende slitasje. Har taket helling kan du sikre kassettene med f.eks kantlist, lekter eller lim. Om du ønsker å benytte matter, krever en oppbygning som ser slik ut:

sedum-og-sedummatte-hva-er-det
1: Sedummatte | 2: Sedumjord | 3: Systemfilter | 4: Dreneringselement | 5: Beskyttelsesmatte

 

For å lære mer om hvordan du legger sedum, anbefaler vi å lese våre guider for en mer detaljert gjennomgang:

 > Hvordan legge sedum i kassett på taket

Hvordan legge sedummatter på bakken

Hvordan lage sedumbed


6. Hvordan vedlikeholde sedum

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

= Generell vedlikehold
= Periode for gjødsling
= Obs på tørke

Gjødsling

Vi anbefaler å gjødsle to ganger i året. En gang på våren og en gang på høsten. Bruk en langsomt virkende gjødsel som Gro Power 5-1-1 eller Andersons 14-6-12 (60% PCSCU). Om du gjødsler i april og ikke ser noe særlig blomstring i juni, kan du overgjødsle en ekstra gang i denne perioden. Bruk ca. 20-30g / m², gjerne spredd med en gjødselspreder. 

Vanning

Sedum fordrøyer og filtrerer overvann. Spesielt om du bruker vår sedumjord. Allikevel kan man ha en lengre periode hvor plantene har godt av å bli vannet på sommeren. Etter lengre perioder uten vann eller nedbør vil vekst og utvikling stagnere, hvis ikke fuktighet blir tilført. Vann er vesentlig for at plantene kan ta opp næring gjennom jordvæska.

Luking

Sedum gror tett og fint, men når den blir lagt på bakken er det alltid en risiko for at man får ugress. Luking av ugress er derfor fornuftig.

Luke sedum


Sedum og sedummatte - Hva er det?

Skrevet av Håkon Leth-Olsen
Publisert 1. februar 2024
Sist oppdatert 4. juli 2024